PRAVILA ZA PRIJAVO/ODJAVO OBROKOV

Prosimo vas, da si preberete Pravila o šolski prehrani, posebej glede načina odjavljanja obrokov. Posamezni obrok prijavite oziroma odjavite do 13. ure za naslednji dan. Kosilo je možno prijaviti/odjaviti tudi do 8. ure za isti dan, odjava malice za isti dan ni mogoča, razen za učence s subvencionirano malico, saj ministrstvo krije strošek nepravočasne odjave, vendar samo za 1. dan odsotnosti učenca.

V primeru bolezni, ko ne morete točno predvideti odsotnosti otroka, lahko odjavite prehrano do nadaljnjega in ob vrnitvi učenca v šolo do 8. ure tisti dan obroke prijavite nazaj.

Obrok je potrebno odjaviti, tudi če je subvencioniran, sicer strošek nekoriščenega in neodjavljenega obroka krijete starši sami.

 

Način odjave/prijave obroka:

- telefonski odzivnik: 05 37 29 014

- elektronska pošta: prehrana@os-cerkno.si

 

mile-expense