Zacetek
ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKNO
Bevkova 26
5282 CERKNO
Telefon: (05) 372 90 00
Fax: (05) 377 57 90
Elektronski naslov:
info(at)os-cerkno.si
tajnistvo(at)os-cerkno.si
Spletna stran:
arhiv.oscerkno.si
Podračun pri UJP Nova Gorica: 01214-6030647310
Zbornica na predmetni stopnji: (05) 372 90 11
Zbornica na razredni stopnji:    (05) 372 90 10
PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠEBRELJE
Šebrelje 38
5282 CERKNO
Telefon: (05) 374 43 30
ENOTA VRTEC CERKNO
arhiv.oscerkno.si/vrtec
vrtec(at)os-cerkno.si
Bevkova 20
5282 CERKNO
Telefon: (05) 377 50 47

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI:

RAVNATELJ Mitja Dežela
05 37 29 001
E-pošta: ravnatelj(at)os-cerkno.si
POMOČNICA RAVNATELJA Mojca Lipužič Moravec
05 37 29 002
E-pošta: mojca.lipuzic-moravec(at)os-cerkno.si
VRTEC 05 377 50 47
E-pošta: vrtec(at)os-cerkno.si
TAJNIŠTVO - poslovna sekretarka
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 10.15 ure
                   in 12.00 do 13.30 ure
Bernarda Osenk
05 37 29 000
FAX: 05 37 75 790
E-pošta: tajnistvo(at)os-cerkno.si
RAČUNOVODSTVO Vanja Zajc
05 37 29 006
E-pošta: vanja.zajc(at)os-cerkno.si
Antonija Kavčič
05 37 29 007
E-pošta: antonija.kavcic(at)os-cerkno.si
ZBORNICA NA RAZREDNI STOPNJI
ZBORNICA NA PREDMETNI STOPNJI
05 37 29 010
05 37 29 011
SOCIALNA DELAVKA Janja Bašelj
05 37 29 003
E-pošta: janja.baselj(at)os-cerkno.si
LOGOPEDINJA Cvetka Pavrič
05 37 29 005
E-pošta: cvetka.pavric(at)os-cerkno.si
PSIHOLOGINJA Janja Rejec
05 37 29 004
E-pošta: janja.rejec(at)os-cerkno.si
KNJIŽNICA Ksenja Miklavčič
05 37 29 009
E-pošta: knjiznica(at)os-cerkno.si
KUHINJA 05 37 29 012
ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE (ODZIVNIK) 05 37 29 014

ŠOLSKI ZVONEC:

 

mile-expense